Latest News

billboard_Seminar Habitat 15

Seminar Antarabangsa ke-8 Ekologi, Habitat Manusia & Perubahan Persekitaran di Alam Melayu

Institut Alam dan Tamadun Melayu dengan kerjasama Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI) UKM, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Persatuan Pengurusan Persekitaran Malaysia (EMS) akan

b_150811_seminar_mufti_2

Seminar : Sumbangan Dan Peranan Mufti Dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu

Tajuk Seminar: Sumbangan Dan Peranan Mufti Dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu Tarikh : 11 & 12 Ogos 2015 / 26 & 27 Syawal 1436 H

b_150702_hakAsasiManusia2

Wacana Julai: Hak Asasi Manusia: Cabaran Pelaksanaan Di Alam Melayu

Tajuk Syarahan: Hak Asasi Manusia: Cabaran Pelaksanaan Di Alam Melayu Oleh: Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani), Felo Penyelidik, Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA),

wacana jun 2015

Wacana Manuskrip Jun: Syair Sidang Fakir Syaykh Hamzah Fansuri Mursyid Tarekat Qadiriyyah

Tajuk Syarahan: Syair Sidang Fakir Syaykh Hamzah Fansuri Mursyid Tarekat Qadiriyyah Oleh: Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Ketua Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu,

Ucapan / Penghargaan

  •  Pihak ATMA mengucapkan jutaan penghargaan kepada YBhg. Prof. Dr. Idris Aman di atas segala sumbangan yang telah diberikan semasa berkhidmat di ATMA. Selamat Maju Jaya!. 

    -- ATMA

Student life @ UKM

Papan Digital ATMA